criticalthinking

Gedragsvalkuilen

Ons gedrag drijft onze business performance. Een bedrijf kan niet zonder creativiteit, enthousiasme en overtuiging. Maar ons gedrag beïnvloedt (onbewust) onze besluitvorming ook negatief omdat we vereenvoudigingen gebruiken om besluiten te nemen. Daarnaast maken we steeds dezelfde systematische fouten. Deze fouten worden gedragsvalkuilen genoemd. De meest voorkomende gedragsvalkuilen die grote impact kunnen hebben op besluitvorming zijn:

• Overmoedigheid: men overschat de eigen capaciteit en grenzen
• Excessief optimisme: men overschat hoe frequent ze gunstige uitkomsten ervaren en onderschat hoe frequent ze ongunstige uitkomsten ervaren
• Bevestigingsvooroordeel: men hecht te veel belang aan informatie die hun standpunt ondersteunt en onderschat informatie die het tegenspreekt
• Groepsdenken: zodanig bezig zijn met het behouden van consensus en unanimiteit dat het kritisch denken in het gedrang komt

De vatbaarheid voor deze patronen is des te groter onder druk. Het goede nieuws is dat gedragsvalkuilen voorspelbaar, te herkennen en te reduceren zijn. De weerbaarheid en veerkracht van de groep onder druk kunnen versterkt worden door de principes van de Oosterse krijgskunsten als uitgangspunt te nemen . De kern van toepassing ervan is te kunnen handelen en beslissingen te nemen onder zware druk. Daarnaast kan het besluitvormingsproces overzichtelijker en simpel opgezet en versterkt worden. Deze maatregelen zijn vaak kleine veranderingen met een grote impact!

Het belang van besluitvorming in management teams is groot:
• Het reduceert het risico op suboptimale besluitvorming
• Het zorgt voor optimaal gebruik van de diversiteit aan kennis in een team
• Gedrag heeft minder invloed op besluitvorming en feiten krijgen juist meer de ruimte
• Het levert tijdsbesparing op omdat besluitvorming vaker in één keer goed gaat.