tae-kwon-do-logo-blue

Taekwondo

De filosofie van Taekwondo is gebaseerd op de overtuiging dat lichaam en geest één zijn. “Als het lichaam stijf wordt, wordt de geest dat ook. En als de geest vloeiend is, volgt het lichaam.” Ontspanning geeft fysieke balans, wat vervolgens de weg opent naar een innerlijke balans.

De principes van taekwondo zijn:

• Respect
• Doorzettingsvermogen
• Zelfbeheersing
• Integriteit
• Moed

De principes zijn toepasbaar in de fysieke en mentale strijd. De principes vormen de bouwstenen voor een effectieve grondhouding om weerbaar en veerkrachtig te zijn bij het nemen van beslissingen onder druk.

Taekwondo wordt veelal teruggevoerd tot de tijd waarin Korea was verdeeld in drie koninkrijken (50 v Chr. – 700 na Chr.). De Silla-koning verenigde deze drie koninkrijken, waarbij de hulp van de zogenaamde Hwarang-groep een grote rol speelde. Deze Hwarang-groep wordt veelal door Koreanen gezien als het synoniem van de Japanse Samurai. Taekwondo wordt in geschiedkundig opzicht met de Hwarang in verband gebracht vanwege de invloed die deze groep zou hebben gehad op de taekwondo-technieken.

Tae = voet, Kwon = vuist, Do = weg

Na de 2e W.O. werd Korea zelfstandig en was het de persoon van generaal Choi Hong Hi, die van 1946 tot aan 1971 zijn stempel heeft gedrukt op de ontwikkeling van het Taekwondo. Vanaf 1965 wordt er lesgegeven in Nederland. Taekwondo heeft sinds 2000 de status gekregen van Olympische sport.